PROJECTMANAGEMENT

Inrichting en co÷rdinatie van projectorganisatie
Definitie van projectresultaat, uitgangspunten en TGKIO kaders
Gedelegeerd Opdrachtgeverschap
Co÷rdinatie van interne projecten (inrichting, facilitaire zaken, verhuizing, e.d.)

ONTWERPCOÍRDINATIE

Begeleiding opdrachtgever / gebruikers bij opstellen Programma van Eisen
Selectie (EU Aanbesteding) van Architect, Constructeur en overige adviseurs
Co÷rdinatie van ontwerpactiviteiten en Ontwerpteamoverleg
Managementrapportages m.b.t. TGKIO, risicoĺs en voortgang
Begeleiding bij evaluatie en besluitvorming bij faseovergangen
Advisering m.b.t. aanbestedingsvormen
Co÷rdinatie van (Europese) aanbesteding van de bouw

DIRECTIEVOERING

Opstellen en handhaving van het Kwaliteitsplan en Uitvoeringsplan
Co÷rdinatie van bouwactiviteiten en Bouwvergaderingen
Managementrapportages m.b.t. TGKIO, risicoĺs en voortgang
Administratieve directievoering
Beoordeling en autorisatie van meer- en minderwerk
Opstellen van opleveringsprotocollen en procedure
Co÷rdinatie van vooroplevering en definitieve oplevering

 

 

ADVIEZEN

Projectorganisatie
Huisvestingsconcepten
Ruimtebehoefte
Ruimteplanning
Programma van Eisen
Locatie onderzoek en evaluatie
Architectenselectie / Adviseurselectie
Organisatie van ontwerpprijsvragen
Bouwkundig / Bouwtechnisch advies
Aanbestedingsvormen
Organisatie van Europese Aanbestedingen
Conflicten en claims
Bedrijfsverhuizingen
Facility Management

 
   

ôintu´tief en rationeel, proactief, strateeg, analytisch, creatief, coachende stijl van leiding geven, internationaal georiŰnteerdö